Tiedote esiopetuksesta huoltajille

10.8.2017

Ohessa olevassa liitteessä tietoa esiopetuksesta huoltajille.